Algemene voorwaarden

Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met de leveringsvoorwaarden die Trimsalon Viervoeters opstelt.

Prijsopgaven 

Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijslijst en kan wijzigen op het moment dat het dier behandelt wordt door vooraf onvoorziene omstandigheden zoals; vlooien, vervilting e.d.

Overeenkomsten 

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat een afspraak mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Levering van de goederen en diensten 

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en gehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn. Het risico van het vervoeren van dieren ligt ten aller tijden bij de eigenaar van het dier.

Overmacht 

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan Trimsalon Viervoeters niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Trimsalon Viervoeters is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met de dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebracht kosten. Bij onherstelbare schade, verloren gaan van het dier is Trimsalon Viervoeters ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde (mits toonbaar) van het verloren gegane dier wanneer het overlijden van het dier in direct met de dienstverlening verband houdende is, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Klachten 

Klachten dienen tijdens het afgeven van het dier te worden vermeld of moet binnen 48 uur (weekend niet inbegrepen) na de trimbehandeling bij Trimsalon Viervoeters kenbaar zijn gemaakt en er moet binnen afzienbare tijd eenmalig een oplossing aangeboden worden door de trimsalon, de uitvoering daarvan zal in overleg plaatsvinden

Betaling 

Tenzij anders besproken, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling voor/bij aflevering.                                                                                                                                                                                                                                                           - Bij weigering van betaling is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken en worden toekomstige behandelingen geannuleerd. Tevens wordt uw huisdier uit het klantenbestand verwijderd. 

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:                                                                                                                                                                                                              - - Annuleringen tot 48 uur voor de afspraak kunnen kosteloos worden doorgegeven, met bevestiging van Trimsalon Viervoeters.                                                                                                                                                                                                                        - Bij een annulering korter dan 48 uur of bij het niet op komen dagen zal het volledige trimbehandeling kosten worden doorbelast, u ontvangt hiervoor een betaalverzoek of factuur. Na dat de betaling is voldaan is het maken van een nieuwe afspraak weer mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Bij Trimsalon Viervoeters word er zo nodig een meerprijs gehanteerd, bij het ontdekken van vlooien en veel klitten. 

Privacyverklaring Trimsalon Viervoeters

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Trimsalon Viervoeters. Gevestigd: Nije Yndustrywei 5 in Eastermar, ingeschreven onder KvK-nummer 68175477 .

Persoonsgegevens: Trimsalon Viervoeters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Trimsalon viervoeters verwerkt: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Woonplaats, Gegevens van uw huisdier.